Informace o zpracování osobních údajů pro klienty

Správce osobních údajů: Ing. Viktor Dostál, Borový vrch 793, Liberec - IČO: 14806061
Kontaktní údaje správce: Ing. Viktor Dostál, tel.: +420603448833, e-mail: info@psiskolafalco.cz

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány:

Účel zpracování osobních údajů:

Právní základ zpracování osobních údajů:

Poskytování osobních údajů je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že uzavřením smlouvy je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka i bez jeho souhlasu v souladu a pro účely stanovené v § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je

Vaše práva:

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu neurčitou.
K zabezpečení osobních údajů
 přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim má pouze správce osobních údajů.