PSÍ ŠKOLA FALCO

                  PSÍ STRÁNKY FALCO © Viktor Dostál
... unikátní metoda přirozené komunikace se psy!

 

  Motto: "Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností." (Lord Byron)

   

    P S Í   Š K O L A   F A L C O
                                                               
L i b e r e c - R u p r e c h t i c e

    

   ... unikátní metoda komunikace se psy!


  Výběrová psí škola s vysokými požadavky na klienty - škola, kde se však skutečně něco naučíte ...

 

 

Co je PSÍ ŠKOLA FALCO ...

 • PSÍ ŠKOLU FALCO jsem založil na podzim roku 1998 jako reakci na to, jakým způsobem byla (a do dnešní doby jsou) vedena zařízení určená pro výcvik psů. Necvičím psy metodou bezduchého drilu, neučím je věci na efekt a nezajímají mne body, poháry a zkušební řády. Psy a především jejich majitele učím věci potřebné pro běžný denní život, pro nastavení správné smečkové hierarchie a z toho plynoucí bezproblémové soužití člověka a jeho psa.
   
 • Pracuji s každým pejskem jakéhokoliv stáří (dolní hranice jsou 3-4 měsíce věku), plemene a povahy - individuálně, na základě znalosti psích povah, plemenných specifik a přirozené psí komunikace. Neznám psy nezvladatelné, pouze nezvládnuté. Na rozdíl od klasických výcvikových zařízení a cvičitelů rozlišuji mezi přirozenou dominancí psa a skutečnou agresivitou - problémovější jedinci nejsou izolováni v ústraní, ale jsou součástí mnou vedené a řízené psí smečky a učí se tak přirozenou cestou bezproblémovému chování.
   
 • PSÍ ŠKOLA FALCO nezná stahovací obojky, ostnaté obojky, náhubky ani jiné donucovací a restrikční nástroje. Na rozdíl od jiných výcvikových zařízení nedoporučujeme svým klientům elektrické obojky ani jiné prostředky určené k týrání psů. Moji klienti během absolvování kurzu ani poté tyto věci prostě nepotřebují.
   
 • Naučím Vás s Vaším pejskem komunikovat tak, aby Vám pes rozuměl. Váš pes bude sebevědomý, ale ne agresivní. Vy budete mít radost z Vašeho psa, Váš pes bude mít důvěru k Vám.

 

Jaké mám požadavky ...

 • Vzhledem k unikátním metodám vedení psů a psí smečky, které patří do oblasti mého výhradního know-how, poskytuji lidem možnost se naučit věci, které se jinde nenaučí. Předem však upozorňuji na to, že ne každý klient se stane automaticky i absolventem - zde záleží na tom, jak je dotyčný schopen a ochoten spolupracovat, věnovat práci se svým pejskem svoji vlastní energii, čas a schopnosti.
   
 • Svoje klienty si vybírám - z toho plyne výběrový statut PSÍ ŠKOLY FALCO. Každý potenciální zájemce má šanci, záleží pouze na jeho osobním přístupu k výuce. Nezajímá mne, co pes na vstupu umí nebo neumí. Zajímá mne to, jak silná je motivace a snaha jeho majitele něco dokázat.
   
 • Za dobu fungování PSÍ ŠKOLY FALCO vyplynula na povrch jedna věc - neselhávají psi, selhávají jejich majitelé. 80% klientů moji školu absolvuje, 20% odejde, protože nezvládli sami sebe. Tak hovoří moje několikaletá statistika. Z těch, co odejdou ještě před dokončením své výuky (jejíž délka je samozřejmě individuální), se zhruba 30% vrací po nějaké době zpátky s tím, že svoje psy přestali zvládat a chtějí pokračovat dál - ve valné většině již poučeni v tom, že je jednak dobré věci dotahovat do konce a jednak se ty skutečně důležité věci naučili pouze u mne. To je prostý fakt sdělený mi samotnými majiteli psů.
   
 • Jsem náročný - velmi náročný. Na sebe (protože každá lekce mne stojí velký výdej především psychických sil), na lidi (protože chci, aby se skutečně něco naučili a neprovozuji oblíbenou praxi "hlazení po hlavičkách (vždy s úsměvem)" jen kvůli tomu, aby ode mne neodešli) i na pejsky (s těmi však nikdy problém nemám). Pokud někdo nechce pracovat, pokud někdo nedokáže hledat a napravit chybu sám v sobě, pak se s ním rozejdu. Mým cílem totiž není kvantita, ale kvalita - neženu se za maximálním počtem klientů, pracuji prostě pouze s lidmi, kteří to, co je učím, skutečně chtějí pochopit.

 

Závěrečné shrnutí ...

 • PSÍ ŠKOLA FALCO je otevřena pro všechny, kteří mají vážný zájem o to, co nabízím. Je otevřena pro všechna plemena psů od cca 4 měsíců stáří. Vy budete potřebovat "pouze" lásku ke svému čtyřnohému kamarádovi, chuť do práce a skutečnou snahu se něco naučit, kožený obojek (ne stahovací, ostnatý v žádném případě!), pevné vodítko (doporučuji s nastavitelnou délkou, samonavíjecí v žádném případě), odměny pro pejska (granule, piškoty apod.).
   
 • Pokud Vás zaujaly moje PSÍ STRÁNKY FALCO a zaujaly vás moje metody, máte šanci. Nabízím "krev, pot a slzy" - ale také skutečné dovednosti. Mým krédem je práce se psy, nikoliv škola diplomacie za účelem co největšího počtu klientů a komerční úspěšnosti. PSÍ ŠKOLA FALCO vám nabídne skutečnou přirozenou psí komunikaci a práci se smečkou, ne reklamní hesla, která pouze maskují klasické cvičební metody lidí, kteří se honosně chlubí "výcvikem psů". Není plagiátem, kterým se (vzhledem k principu práce a osobnostem svých "cvičitelů" velmi neúspěšně) snaží některé výcvikové firmy být. PSÍ ŠKOLA FALCO je a zůstává originálem.
   
 • Tu nejlepší odpověď, zda jste zvolili správně, vám dá váš vlastní pes.

 

ŘÍJEN 2008

Před deseti lety se konala první výcviková lekce PSÍ ŠKOLY FALCO. V té době jsem ještě netušil, jaké další psí aktivity se postupem času přidají, netušil jsem, že vzniknou internetové psí stránky, poradna, soustředění, výcvikové servisy... Před těmi deseti lety jsem už ale věděl jedno - že chci pracovat s pejsky a chci to dělat jinak, než jak v této zemi bylo (a stále je) zvykem. To, co jsem do té doby poznal, mě totiž nijak neuchvátilo a vyvolávalo to ve mně pouze jednu otázku - PROČ? Proč se se psy zachází jak s naprogramovanými roboty stylem "povel - reakce", proč je zavedeným stylem výcviku jen ponižování, řvaní a vyžadování slepé poslušnosti...? Nelíbilo se mi to, ani trochu. A proto jsem před deseti lety začal psy ne cvičit, ale především učit jejich majitele, jak s nimi spolupracovat, jak s nimi komunikovat a jak respektovat jejich jiné vidění okolního světa.

V tuto chvíli je za mnou deset let krásné práce s pejsky a mnohdy velmi vyčerpávající práce s lidmi, kteří občas těžko chápou, že jejich pes je jejich přesným odrazem a PSÍ ŠKOLA FALCO není firmou na generování zisku, ale šancí pro ty, kteří se skutečně chtějí něco naučit. Za deset let se zde prostřídalo velké množství lidí - někteří zmizeli ze dne na den bez jakéhokoliv vysvětlení, jiní ke mně chodí již několik let... a někteří se po čase pokorně vracejí, protože pár věcí konečně pochopili.

Mojí vizitkou je díkybohu to, že pejsci lidí, kteří vydrží potřebnou dobu a sami spolupracují, nemají dle slov svých majitelů problémy na výstavách, svodech, v běžném denním životě - protože pracuji s psychikou psů a řízenou smečkou, nikoliv metodami cirkusové drezúry, která je bohužel stále základním kamenem klasických výcvikových zařízení. Deset let si PSÍ ŠKOLA FALCO drží svůj standard, svůj styl a svoje nároky. Tehdy na samém začátku jsem nepřemýšlel nad tím, jak dlouho se této činnosti budu věnovat, ale postupem času se stala moje práce s pejsky a jejich majiteli skutečným smyslem mého života.

Myslím si, že deset let činnosti vždy stojí za určité zamyšlení a zhodnocení, je to určitý milník a dostatečně dlouhá doba pro ohlédnutí se zpátky i náhled do budoucnosti. Za sebe vím, že se nemusím stydět za žádného pejska, který PSÍ ŠKOLOU FALCO kdy prošel. Že by se měli bohužel stydět někteří jejich majitelé, je už věc jiná - ale i takový už je život.

Jdeme do druhé desítky. Spousta věcí se změnila, ale PSÍ ŠKOLA FALCO zůstává stejná. S tím, co svým klientům nabízí - i s tím, co od svých klientů požaduje. A především se svým vztahem k těm nejdůležitějším - pejskům.

 

Zpět na hlavní stránku

Copyright © 2000-2011 Viktor Dostál - Psí škola FALCO
All Rights Reserved/Všechna práva vyhrazena.
WWW stránky založeny 20.10.2000